შესვლა
მთავარი ფორუმი
[ ახალი შეტყობინებები · მონაწილეები · ფორუმის წესები · ძებნა · RSS ]
ფორუმი » ფორუმის წესები
ფორუმის წესები

მოცემული წესები მოქმედებს ყველა კონფერენციაში. ცალკე განყოფილებებში შეიძლება არსებობდეს დამატებითი წესები, რომლებიც აზუსტებენ მოქმედების წესებს. მიუხედავათ ამისა მოცემული წესები მაინც რჩება აუცილებელი დასაცავად.

წესები შეტანილია კომფორტული და კონსტრუქტიული საუბრისათვის. თუ თქვენ არ მოგწონთ კონფერენციაში მოქმედი წესები თავი შეიკავეთ მონაწილეობისაგან.

I. მომხმარებლის რეგისტრაცია.

 1. ფორუმზე რეგისტრაციისას,მომხმარებელი ეთანხმება მოცემული წესების დაცვას.
 2. ფორუმზე რეგისტრაციისას მომხმარებელმა უნდა წარადგინოს რეალური E-mail მისამართი. ჩვენ გაძლევთ გარანტიას ინფორმაციის კონფიდენციალურობაზე.
 3. სახელის არჩევა (nickname) წარმოადგენს თქვენ პირად უფლებას. ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას nickname-ის გამოყენების შეწყვეტაზე, თუ მისი შემცველობა არღვევს მორალურ და ეთიკურ ნორმებს და წარმოადგენს შეურაცმხოფელს ფორუმის სხვა მომხმარებლისადმი. აკრძალულია nickname-ის რეგისტრაცია რომელიც მსგავსია უკვე არსებულ სახელებთან იმ დონეზე რომ სხვა მომხმარებელი დააბნიოს.
 4. აკრძალულია არაერთხელ რეგისტრაცია ერთი მომხმარებლით, დამოუკიდებლათ მიზნებისა, რომლისთვისაც ეს რეგისტრაცია ხდება. მოცემული დარღვება წარმოადგენს სერიოზულ საქმეს და მიდის ჩანაწერების სრულ ბლოკირებამდე!
 5. თუ თქვენ არ აქტიურობთ ფორუმზე დიდი ხანი შესაძლებელია თქვენი ჩანაწერები წაიშალოს.

II. ქცევების რიგი ფორუმზე.

 1. ურთიერთობა ფორუმზე აწყობილია მორალურ ეტიკეტზე.
 2. სასტიკად აკრძალულია უცენზურო სიტყვების გამოყენება, გინება, შეურაცმყოფელი გამოთქმები, მიუხედავად იმისა თუ როგორი ტიპით და ვის მიმართ იყო დაწერილი. მათ შორის სიტყვების მაგივრად სიმბოლოების ჩასმა.
 3. კატეგორიულად აკრძალულია ნებისმიერი რეკლამა, მათ შორის ინტერნეტ-პროექტების რეკლამა (ადმინისტრაციასთან წინასწარ შეუთანხმებლობის გარეშე).
 4. თქვენი ხელმოწერა არ უნდა აღემატებოდეს 2 ხაზს. მას ენიჭება იგივე მოთხოვნები როგორც ფორუმის შეტყობინებებს.

III. შეტყობინებების პუბლიკაცია.

 1. თემის სახელი უნდა იყოს ინფორმატიული, მაქსიმალურად უნდა ასახავდეს პრობლემის არსს.
 2. თემის შექმნამდე დარწმუნდით რომ თემას ქმნით ფორუმის სწორ განყოფილებაში, აგრეთვე შეეცადეთ დარწმუნდეთ რომ მოცემული კითხვა არ განიხილებოდა მანამდე.
 3. აკრძალულია ერთნაირი თემების შექმნა სხვადასხვა განყოფილებაში, აგრეთვე აკრძალულია ერთნაირი აზრის შეტყობინებების დაწერა სხვადასხვა თემაში.
 4. შეეცადეთ არ დაუშვათ გრამატიკული შეცდომები შეტყობინებებში - ეს შექმნის უარყოფით დამოკიდებულებას თქვენადმი.

IV. დამოკიდებულება მომხმარებელსა და ადმინისტრატორს შორის.

 1. ადმინისტრაცია თავის ქმედებებში ხელმძღვანელობს ნორმატიული გუნებით და ფორუმის წესებით.
 2. ადმინისტრაციის ქმედების მიმოხილვა აკრძალულია ნებისმიერ ფორმაში(ადმინისტრაციის და მოდერატორის)ნებისმიერ თემასა და შეტყობინებაში, ეს არ ეხება იმ შემთხვევებს როდესაც შექმნილია სპეციალიზირებული ფორუმი პორტალის ასპექტების ასაღწერად.

ადმინისტრაცია იტოვებს უფლებას შეცვალოს წესები და შეეცადება შეატყობინოს მომხმარებლებს. ყველა ცვლილება და ნოვაცია ფორუმზე ხდება მომხმარებლების ინტერესის მიხედვით.